Runsten U321, L2015:5376, Skånela 147:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U321, L2015:5376
Foto av Runsten U321, L2015:5376
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A <uitan> lät resa denna sten till minne av sin son; och Karl till minne av sin bror. §B Sveinn ristade dessa runor till Oddulfrs minne.

Visa originaltolkning och runtext

§A uitan ' lit · raisa · stain · þinsa · eftiʀ · sun sin -uk · karl · eftiʀ · broþur · sin §B siuta sirin · marnu · maþsi · eftiʀ · utulf

§A uitan ' lit · raisa · stain · þinsa · eftiʀ · sun sin -uk · karl · eftiʀ · broþur · sin §B siuta sirin · marnu · maþsi · eftiʀ · utulf

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av rödaktig gråsten med ristningar på två ytor, som bildaungefär rät vinkel med varann. Stenens höjd är 1,6 m. En sida ärvänd mot Ö, den är ca 0,9 m br runornas höjd är 6-9 cm. Den andrasidan är vänd mot S, den är ca 0,6 cm br. Runornas höjd är 6-11cm. Runorna är ifyllda med röd färg. U 321. Påträffades enligtuppgift. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖSÖ foten av moränhöjd intill och V om ängsgip

20 m SSV om ängshörn och 1 m VNV om ängskant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594173
Longitud: 17.967094
Lämnings-ID: L2015:5376
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 147:1
Sveriges runinskrifter: U321 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5376