Runsten U306, L2015:5373, Skånela 109:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U306, L2015:5373
Foto av Runsten U306, L2015:5373
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingríðr lät hugga stenen till Jóbjǫrns minne, och Ingimarr och Ingivaldr och Karl och Ingríðr (lät hugga den också)."

Visa originaltolkning och runtext

ikriþ · lit · hkua · stain · eftiʀ · iubiarn · auk · ikimar · aui · ikiuatr · auk · karl · auk ikriþr

ikriþ · lit · hkua · stain · eftiʀ · iubiarn · auk · ikimar · aui · ikiuatr · auk · karl · auk ikriþr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i flyttblock. Ristningsytan, som vetter mot V, är ca1,6x1,4 m. Runslingans bredd är 8-9 cm. Flyttblocket är ca 3 m l,ca 2 m br vid basen, något avsmalnande upptill. Det är orienterati riktning N-S. U 306. Intill och omedelbart V om blocket är 2flata block som ev tidigare suttit samman med blocket, men genomfrostsprängning lösgjorts och skalpat den plana ristningsytan.Bör rengöras och imålas samt skyltas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Tomtmark

Ca 1,5 m Ö om uthus ca 5 m S om åkerkant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576349
Longitud: 17.961737
Lämnings-ID: L2015:5373
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 109:1
Sveriges runinskrifter: U306 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dal
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5373