Runsten U305, L2016:8464, Skånela 128:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U305, L2016:8464
Foto av Runsten U305, L2016:8464
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Áskatla(?) lät hugga stenen till minne av Fullugi, och Illugi och Signy (lät hugga den också).

Visa originaltolkning och runtext

askala lit hiua stain iftiʀ fuluka auk iluki auk sikni

askala lit hiua stain iftiʀ fuluka auk iluki auk sikni

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristning i liggande, jordfast block, 0,5 m h. Ristningsytanär ca 2x3 m och vetter mot SV. Runhöjden är 6-7 cm. U 305. 6 m Ö20cg N om nr 1 är: 2) Stensättning, närmast kvadratisk 5x5 m(NÖ-SV) och 0,3 m h. I NV delen rest av kantkedja. Mittgrop, ca 2m i diam och 0,3 m dj. Beväxt med en tall, en björk och lövsly.Runhällen bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-sluttning av moräntäckt bergsrygg. Lövskog

1) 1 m Ö om väg. 2) 3 m Ö om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599717
Longitud: 17.95403
Lämnings-ID: L2016:8464
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 128:1
Sveriges runinskrifter: U305 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8464