Runsten U304, L2015:5363, Skånela 235:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U304, L2015:5363
Foto av Runsten U304, L2015:5363
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fullugi lät hugga stenen och (även) Haukr/Húkr, båda bröder till minne av Manni/Máni, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

fuluki · lit · hkua · stain · auk þaiʀ · hukʀ · baþiʀ bry[þr · e]fti(ʀ) · mana · faþur sin

fuluki · lit · hkua · stain · auk þaiʀ · hukʀ · baþiʀ bry[þr · e]fti(ʀ) · mana · faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av grå granit, 1,6 m h, 1,4 m l och 0,3 m tj. Runhöjden är6-7 cm. Ristningsytan vetter mot Ö. Stenen lutar något åt SV. Börimålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dal mellan moränhöjder. F.d. hagmark med enar och lövträd

10 m VNV om mindre väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612088
Longitud: 17.95655
Lämnings-ID: L2015:5363
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 235:1
Sveriges runinskrifter: U304 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5363