Runsten U30, L2016:569, Hilleshög 24:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U30, L2016:569
Foto av Runsten U30, L2016:569
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Steinulfr lät resa denna sten till minne av Sigfastr, hans fader, och Holmgerðr till minne av hennes husbonde. Må Gud hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

stainulfr lit raisa · stain þ(a)--a ebtiʀ · sikfast · faþur sin auk hulmkirþr at bunta sin kuþ ----b- sal hans

stainulfr lit raisa · stain þ(a)--a ebtiʀ · sikfast · faþur sin auk hulmkirþr at bunta sin kuþ ----b- sal hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,55 m hög, 1,55 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot S 20cg V. Stenen lutar mot N.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stenulv lät resa denna sten efter Sigfast, sin fader, och Holmgärd efter sin make. Gud hjälpe hans själ."

Skyltad.
Uppmålad 1982.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lågrygg i lermark. Igenväxande hagmark

23 m V 40cg N om åkerkant (NNÖ-SSÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.386924
Longitud: 17.68502
Lämnings-ID: L2016:569
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 24:1
Sveriges runinskrifter: U30 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kvarsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:569