Runsten U294, L2016:13, Hammarby 16:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U294, L2016:13
Foto av Runsten U294, L2016:13
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðlaug lät hugga stenen till minne av Forkunnr, hennes husbonde; och Ketilelfr (lät hugga den också)."

Visa originaltolkning och runtext

kuþrlauk · lit · stain hkua iftiʀ · forkun bonta · sin auk kitelfʀ

kuþrlauk · lit · stain hkua iftiʀ · forkun bonta · sin auk kitelfʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 2,1 m hög, 0,9 m bred (NV-SÖ) och 0,4 m tjock. Inskriptionen är åt Ö 35cg N. Runtecknen 6-7 m höga, 7-10 mm breda och 2-5 mm djupt inhuggna.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlög lät hugga stenen efter Forkunn, sin make, och Kättilälv (lät också hugga)."

Rengjord, rest och uppmålad 1972.
Skyltad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats på N sidan av berghöjd. Skogsmark. Grönområde.

1,5 m NÖ om gångväg och 8 m NNV om korsning mellan gångväg och elljusspår.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512163
Longitud: 17.906813
Lämnings-ID: L2016:13
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 16:1
Sveriges runinskrifter: U294 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla Vilunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:13