Runsten U292, L2017:4648, Hammarby 33:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U292, L2017:4648
Foto av Runsten U292, L2017:4648
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...-fari hade uppfostrat ... ...-lugi, far ..."

Visa originaltolkning och runtext

…kaþfari ' litu ' rai-… … …luha ' faþur …

…kaþfari ' litu ' rai-… … …luha ' faþur …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ca 0,6 m högt, 0,6 m brett och 0,2 m tjockt. Runtecknen är ca 5 mm breda och 2-3 mm djupa. De är ganska skarpa i konturen. Inskriptionen vetter åt N 40cg Ö.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...fari läto resa (stenen efter Fu)llunge (?), (sin) fader..." Ristningen har med all sannolikhet utförts av Öpir.

Uppmålad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark

Lutad mot ett träd 3 m V 25cg S om huvudbyggnaden Stora Vilundas SV hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Enligt Fältex. A finns en inskrift på högra smalsidan, se även Dybeck Sveriges runurkunder II, 1865, s. 9.

Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521088
Longitud: 17.913383
Lämnings-ID: L2017:4648
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 33:1
Sveriges runinskrifter: U292 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora Vilunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Enligt Fältex. A finns en inskrift på högra smalsidan, se även Dybeck Sveriges runurkunder II, 1865, s. 9.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4648