Runsten U287, L2017:4280, Hammarby 106:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U287, L2017:4280
Foto av Runsten U287, L2017:4280
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kjallakr(?)/Kjullakr(?) lät resa stenen till minne av sin son Ingifastr; och Ingvarr också(?) till minne av sin bror. Och Œpir ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

giulakr lit raisa stain eftiʀ sun ' sin ' ingifast ' auk ' inguaʀ ' (u)(k) ' at ' broþur ' sin ' in ' ybiʀ [ri]sti ' runa

giulakr lit raisa stain eftiʀ sun ' sin ' ingifast ' auk ' inguaʀ ' (u)(k) ' at ' broþur ' sin ' in ' ybiʀ [ri]sti ' runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, (U287) av grå granit, 2 m hög, ca 1,4 m bred, (Ö-V) och 0,4 m tjock. Runorna är 8-9 cm breda och 3-4 mm djupa. Stenen lutar ca 10cg mot N. Inskriptionen vetter mot S-SSÖ.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gjulak(?) lät resa stenen efter sin son Ingefast, och Ingvar (lät) också (resa stenen) åt sin broder, och Öpir ristade runorna."

Uppmålad och skyltad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V kanten av moränplatå intill och Ö om dalgång. Hagmark

NÖ ände av åkerholme

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533795
Longitud: 17.93393
Lämnings-ID: L2017:4280
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 106:1
Sveriges runinskrifter: U287 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granodiorit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4280