Runsten U281, L2017:4599, Hammarby 10:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U281, L2017:4599
Foto av Runsten U281, L2017:4599
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vébjǫrn och Húskarði lät resa stenen till minne av sin far Sibbi."

Visa originaltolkning och runtext

× [ui](b)iarn × auk × huskarl × litu [r]…[a ×] (s)tain × iftiʀ × siba × faþu(r) × (s)[i]n ×

× [ui](b)iarn × auk × huskarl × litu [r]…[a ×] (s)tain × iftiʀ × siba × faþu(r) × (s)[i]n ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, (Ö-V), ca 1,9 m hög, 1,5 m bred och 0,3 m tjock. Toppen spetsig, inskriptioner åt S. Runorna är 7-8 cm höga, 4-5 mm breda och 2-3 mm djupt inhuggna med skarpa kanter.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vibjörn och Huskarl läto resa stenen efter Sibbe, sin fader."

Uppmålad och skyltad 1986.
Uppmålad 2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde.

S ände av gravfält. Raä nr 9, ca 10 m N om blivande gångväg, och 6 m N om gammal väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507503
Longitud: 17.904428
Lämnings-ID: L2017:4599
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 10:1
Sveriges runinskrifter: U281 (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4599