Runsten U277, L2016:341, Hammarby 44:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U277, L2016:341
Foto av Runsten U277, L2016:341
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ketilgerðr lät hugga stenen till minne av Ǫzurr, hennes husbonde, och Ulfr lät hugga till minne av Björn."

Visa originaltolkning och runtext

ketilkir · l[it] · stain · hkua · iftiʀ · asur · bota sin · auk · ulfʀ · lit · hkua · iftʀ · biarn

ketilkir · l[it] · stain · hkua · iftiʀ · asur · bota sin · auk · ulfʀ · lit · hkua · iftʀ · biarn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av röd granit, ca 1,8 m hög, ca 1,45 m bred (N 40cg N-Ö 40cgS) och 0,4 m tjock. Inskriptionen vetter åt N 30cg Ö, runorna 6-8 cm höga, 5-8 mm breda och 2-3 mm djupt huggna.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Kättilgärd lät hugga stenen efter Assur, sin make, och Ulv lät hugga efter Björn."

Uppmålad 1968.
Uppmålad och skyltad 1986.
Lagad, rengjord och uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ kanten av liten moränhöjd. Tomtmark

113 m V 10cg N om NV hörnet av Hammarby gamla apotek och 9 m Ö 10cgS om SÖ hörnet av uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.52861
Longitud: 17.92459
Lämnings-ID: L2016:341
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 44:1
Sveriges runinskrifter: U277 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby, Pickhus (Hammarby apotek)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:341