Runsten U273, L2017:4486, Hammarby 59:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U273, L2017:4486
Foto av Runsten U273, L2017:4486
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Illugi lät resa stenen till minne av Djarfr, hans far; Ǫzurr och Fullugi till minne av sin bror."

Visa originaltolkning och runtext

iluhi × lit × s(t)(a)in × rita -- …- × faþur sin × asur × auk × fuluhi × at × bruþur sin ×

iluhi × lit × s(t)(a)in × rita -- …- × faþur sin × asur × auk × fuluhi × at × bruþur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,7 m hög, 0,55 m bred och 0,3 m tjock. Inskriptionen orienterad åt V 10cg S. Runtecknen är 5-8 cm höga, 5-6 mm breda och ca 3 mm djupa. De syns tydligt.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge lät resa stenen åt Djärv, sin fader, Assur och Fulluge åt sin broder."

Återfunnen 1939.
Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V spetsen av moränrygg (Ö-V). Tomtmark

10 m N om kyrkogårdsmur (Ö-V) och 10 m Ö om litet vägskäl och 22 mS om parstuga, 4 m N om gata som löper utmed kyrkogårdsmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.537762
Longitud: 17.924322
Lämnings-ID: L2017:4486
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 59:1
Sveriges runinskrifter: U273 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4486