Runsten U272, L2017:4487, Hammarby 60:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U272, L2017:4487
Foto av Runsten U272, L2017:4487
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jǫfurfast lät resa upp stenen och göra bron till minne av … sin son. Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

× iafurfost × l… …- × istain × auk × bru × (k)(i)(a)(r)(u)(a) × ----(ʀ) …na × sun sin × kuþ ihialbin × sialu × ans ×

× iafurfost × l… …- × istain × auk × bru × (k)(i)(a)(r)(u)(a) × ----(ʀ) …na × sun sin × kuþ ihialbin × sialu × ans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,15 m lång och 0,6 m bred. Runorna är 4-8 cm h, 0,4-0,5 cm br och 0,2-0,3 cm djupa. Tydliga.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Juvurfast lät resa stenen och göra bron efter ..., sin son. Gud hjälpe hans själ."

Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Är inmurad i kyrkans N vägg (sakristian)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.537545
Longitud: 17.923463
Lämnings-ID: L2017:4487
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 60:1
Sveriges runinskrifter: U272 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4487