Runsten U25, L2016:283, Hilleshög 38:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U25, L2016:283
Foto av Runsten U25, L2016:283
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmfríðr lät resa denna sten till minne av Haurr, hennes husbonde. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

· humfriþr ' lit × ris- · stn · þinsa · ifa-- · haur · bunta · sin · kuþ hialbi i ot hans

· humfriþr ' lit × ris- · stn · þinsa · ifa-- · haur · bunta · sin · kuþ hialbi i ot hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå gnejs, 1,82x0,65 m. Inmurad i kyrkomuren nära marken. Liggande. Runhöjd: ca 7 cm. Ristningen vetter nu mot S.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid lät resa denna sten efter Håur(?), sin make. Gud hjälpe hans ande."

Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård. Tomtmark

Nr 1 är 1,5 m Ö om tornets SV hörn inmurad i kyrkomuren

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390822
Longitud: 17.702328
Lämnings-ID: L2016:283
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:1
Sveriges runinskrifter: U25 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:283