Runsten U242, L2014:2234, Vallentuna 258:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U242, L2014:2234
Foto av Runsten U242, L2014:2234
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och … höja …

Visa originaltolkning

…- × auk × st[u]… … …- × (r)(a)(i)(s)(a) × …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,75 m h, 1 m br (N-S) och 0,3 m tj. Run höjd6-7 cm. Ristningen vetter mot Ö. Intill och omedelbart S om nr 1är: 2) Runstensfragment, granit, 0,3 m h, 0,35 m br (N 20cg V-S20cg Ö) och 0,3 m h. På den mot ÖNÖ vända sidan är. Nr 1 stod1 och bildade par mot denna./KGS. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i S-sluttning av moränmark. Tomtmark

10 m V 40cg S om SV hörn av flygelhyggnad

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.544987
Longitud: 18.129334
Lämnings-ID: L2014:2234
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 258:2
Sveriges runinskrifter: U242 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2234