Runsten U240, L2014:2742, Vallentuna 257:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U240, L2014:2742
Foto av Runsten U240, L2014:2742
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Danr och Húskarl och Sveinn och Holmfríðr, modern och (hennes) söner, lät resa denna sten till minne av Halfdan, Danrs och hans bröders fader; och Holmfríðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

tan auk hus(k)arl + auk suain + auk hulmfriþr × þaun (m)(i)(þ)kin litu rita stin þino × aftiʀ halftan + fa(þ)ur þaiʀa tans ' auk hum(f)riþr at buanta sin

tan auk hus(k)arl + auk suain + auk hulmfriþr × þaun (m)(i)(þ)kin litu rita stin þino × aftiʀ halftan + fa(þ)ur þaiʀa tans ' auk hum(f)riþr at buanta sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 2,75 m h, 1,5 m br (Ö 10cg S-V 10cg N) och 0,4m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot N. 25 m SSÖ om nr 1är. 2, Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0,2-0,5 m st grenar. Beväxt med 1 tall och enbuskar.15 m N 30cg V om nr 1 och 6 m V 10cg N om åkerkant (N 10cg Ö-S10cg V) är. 3 Vägbank, ca 50 m l, 7-10 cm br och intill 0,1 m h.Övertorvad. I ytan syns talrika 0,1-0,2 m st stenar. I mitten ären svacka 5 m l och 7 m br där tidigare en bäck gick fram. Nr 3)borde de finitivt ha (R)-märkts, de den utgör säker runstensväg,troligen också synlig längre mot V (väg upphöjning över helaåkern). Banken är delundersökt av O. Friesen, som förmodar, attytterligare två stenar funnits (vid dess V del, nr 257:1 och 258st och S resp N om den Ö delen). Nr 1 skulle dess- 2/9-81 Kgsutom definitivt ha varit med på Top kartan (vacker). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot V svagt sluttande moränmark. Åkerholme. Nr 3) lerdal, åker

3 m Ö 10cg S om åkerkant (N 10cg Ö-S 10cg V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Utgör ett monument tillsammans med U 241.

Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.545147
Longitud: 18.133383
Lämnings-ID: L2014:2742
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 257:1
Sveriges runinskrifter: U240 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lingsberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Utgör ett monument tillsammans med U 241.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2742