Runsten U232, L2014:2546, Vallentuna 107:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U232, L2014:2546
Foto av Runsten U232, L2014:2546
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Tosti och Sigfúss och Sigmarr lät resa stenen till minne av Tobbi/Tubbi, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

tosti ⁓ uk ' sihus ' uk ' sihmar ' litu ' raisa ' sta-- · iftiʀ ⁓ tuba ⁓ faþur · sin

tosti ⁓ uk ' sihus ' uk ' sihmar ' litu ' raisa ' sta-- · iftiʀ ⁓ tuba ⁓ faþur · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,3 m h, 1,3 m br (S 40cg V-N 40 cg Ö) och 0,4 m tj.Rödaktig granit. Ristningsytan vetter åt Ö 40 cg S. Runhöjden ca7 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränslätt. Åkermark

1 m NV om väg och 20 m V 25cg S om vägskäl

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.530008
Longitud: 18.006796
Lämnings-ID: L2014:2546
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 107:1
Sveriges runinskrifter: U232 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gällsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2546