Runsten U231, L2014:1924, Vallentuna 108:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U231, L2014:1924
Foto av Runsten U231, L2014:1924
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Heðinvé och Eysteinn och Ulfr och Ólafr lät resa stenen till minne av Halfdan, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

iþinui ' uk ' austain ' uk ' ulfr ' uk · ol(a)[fr · litu · raisa · s]tain · iftiʀ hal(f)tan faþur sin

iþinui ' uk ' austain ' uk ' ulfr ' uk · ol(a)[fr · litu · raisa · s]tain · iftiʀ hal(f)tan faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1,65 m h, 1,3 m br (SSV-NNÖ) och 0,25 m tj. Tidigare tudelad tilltvå grindstolpar men numeralagad med järnkrampor under1800-talets mitt. Nu lagad med cement. Ristningen vetter åt ÖSÖ.Runhöjden är ca 6 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV om bergshöjd med moränavlagringar invid moränslätt i NV.Åkerkant invid väg

1 m V om väg och 28 m S 25cg V om tomthörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531012
Longitud: 18.007944
Lämnings-ID: L2014:1924
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 108:1
Sveriges runinskrifter: U231 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1924