Runsten U229, L2014:2545, Vallentuna 106:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U229, L2014:2545
Foto av Runsten U229, L2014:2545
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Halfdan och Tobbi/Tubbi lät resa stenen till minne av Oddi, deras far, Þorbjǫrns son. Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

halfntan ⁓ auk ' tubi ⁓ litu ' risa ' stin ' at ' huta ' faþur ' sin ' sun · þorbiarn ⁓ ybir ⁓ risti · ruan

halfntan ⁓ auk ' tubi ⁓ litu ' risa ' stin ' at ' huta ' faþur ' sin ' sun · þorbiarn ⁓ ybir ⁓ risti · ruan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgranit, 2,75 m h, 1,2 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,6m tj. Ristningsytan åt Ö 20 cg N. Runhöjden 7-8 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränslätt, dikeskant invid åker

17 m S 10cg Ö om åkerhörn och 2 m Ö om åkerkant, 3 m V 30cg S omgrusväg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.528329
Longitud: 18.004634
Lämnings-ID: L2014:2545
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 106:1
Sveriges runinskrifter: U229 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gällsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2545