Runsten U221, L2014:1643, Vallentuna 14:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U221, L2014:1643
Foto av Runsten U221, L2014:1643
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnfastr(?) … till minne av Sigfastr(?) …

Visa originaltolkning och runtext

(i)(g)(u)nf… … iftiʀ · sikf… …

(i)(g)(u)nf… … iftiʀ · sikf… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, avslagen, granit, 1,05 m h, 1,2 m br (NNÖ-SSV) och 0,27 mtj. På den åt VNV vända sidan är runinskriften. Runhöjd 7 cm. Debuskar som nu döljer runstenen bör borttagas! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränplatå. Kyrkogård

16 m NNÖ om SSÖ hörnet av bogårdsmur och intill och VNV om Öbogårdsmuren

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.530976
Longitud: 18.074476
Lämnings-ID: L2014:1643
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 14:1
Sveriges runinskrifter: U221 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallentuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1643