Runsten U212, L2014:2305, Vallentuna 15:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U212, L2014:2305
Foto av Runsten U212, L2014:2305
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Jarlabanki lät resa denna sten till minne av sig själv medan han levde. Han ensam ägde hela Tábýr. Må Gud hjälpa hans ande. §B Jarlabanki lät resa denna sten till minne av sig själv medan han levde, och gjorde denna samlingsplats, och ensam ägde alla dessa hundra."

Visa originaltolkning och runtext

§A × iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a… … …kuan + han × ati ain × tabu × alan × -… … ont hans + §B × iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + auk × ain ati + alt hu-(t)ari × þita +

§A × iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a… … …kuan + han × ati ain × tabu × alan × -… … ont hans + §B × iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + auk × ain ati + alt hu-(t)ari × þita +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,95 m h, 1,65 m br (N 15cg Ö-S 15cg V) och 0,2 mtj. På de åt Ö resp V vända sidorna är inskrifter. Runhöjd 7-8 cml. Upptill är runstenen skadad. Inskriften på den Ö sidan böruppmålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränplatå. Kyrkogård

13 m S 35cg Ö om kyrktornets SV hörn och 6,5 m S 20cg V om kyrkansS långsida

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531285
Longitud: 18.073672
Lämnings-ID: L2014:2305
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 15:1
Sveriges runinskrifter: U212 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallentuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2305