Runsten U211, L2017:1981, Angarn 118:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U211, L2017:1981
Foto av Runsten U211, L2017:1981
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jófríðr lät hugga stenen till minne av Spjalli(?), hennes husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

iufriþ · let · stain · hkua · eftʀ · sbie… …ta · sin ·

iufriþ · let · stain · hkua · eftʀ · sbie… …ta · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit 1,45 m hög, 0,6 m bred vid basen, 1,75 på 0,7 m höjd och 0,6 m upptill (N-S) och 0,3 m tjock. Runhöjd 5,5-7,5 cm. Ristningen vetter mot V.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jofrid lät hugga stenen efter Spjällbode, sin ..."

Återfunnen 1973.
Uppmålad 2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V sluttning av moränbunden hällrygg. Gårdsplan

5 m Ö om brukningsväg. 16 m S 40cg SV om hörnet av hus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542586
Longitud: 18.166976
Lämnings-ID: L2017:1981
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 118:1
Sveriges runinskrifter: U211 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1981