Runsten U204, L2017:2204, Angarn 23:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U204, L2017:2204
Foto av Runsten U204, L2017:2204
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Végunnr lät resa stenen till minne av Sveinn, deras fosterson."

Visa originaltolkning och runtext

biurn × auk × uikuntr × litu raisa × stin × eftiʀ × suin × fostrsun × sin

biurn × auk × uikuntr × litu raisa × stin × eftiʀ × suin × fostrsun × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, med röda inslag, 2,15 m hög, 0,9-1,05 m bred (Ö-N) och 0,1-0,25 m tjock. Rektangulär form. Runhöjden är 9 cm. Ristningen vetter åt S. Står på postament av cement. Baksidan har ränna längs kanterna. 23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Vigunn läto resa stenen efter Sven, sin fosterson."

Uppmålad 1993.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränrygg (Ö-V) "Kyrkbacke".

1,5 m V om 23:1 är 23:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536341
Longitud: 18.168608
Lämnings-ID: L2017:2204
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:2
Sveriges runinskrifter: U204 (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2204