Runsten U202, L2017:2203, Angarn 23:3 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U202, L2017:2203
Foto av Runsten U202, L2017:2203
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Orökja och Igul lät resa stenen … -björn, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

× orikia × auk × ikul × litu × raisa × stain × … …biurn × faþur sin ×

× orikia × auk × ikul × litu × raisa × stain × … …biurn × faþur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, med röda inslag, 1,2 m hög, 1 m bred och 0,1-0,15 m tjock. Runhöjden är 7-10 cm. Ristningen vetter åt S. 23:1-3 har varit trappstenar i Angarn kyrka till 1870-talet.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Orökja och Igul läto resa stenen (efter Tor) björn (?), sin fader."

Uppmålad 1993.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Angarn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränrygg (Ö-V) "Kyrkbacke".

2 m V om nr 23:2 är 23:3.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Angarn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.536343
Longitud: 18.168558
Lämnings-ID: L2017:2203
Riksantikvarieämbetets ID: Angarn 23:3
Sveriges runinskrifter: U202 (Upplands runinskrifter)
Plats: Angarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Angarn
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2203