Runsten U200, L2014:1421, Vada 2:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U200, L2014:1421
Foto av Runsten U200, L2014:1421
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Finnviðr reste denna sten till minne av sin bror Þórðr, Þjalfisson. Må Gud och Guds mor hjälpa hans ande. Han gjorde bron till minne av sin bror och (så gjorde) Ása, deras mor."

Visa originaltolkning och runtext

× finuiþr × risti stin þina × iftiʀ × bruþur sin × þurþr × þialfa × sun × kuþ halbi × at × hns × auk × kus × muþiʀ × hn × k×rþi bru × at bruþur sin auk osa muþiʀ þiʀa

× finuiþr × risti stin þina × iftiʀ × bruþur sin × þurþr × þialfa × sun × kuþ halbi × at × hns × auk × kus × muþiʀ × hn × k×rþi bru × at bruþur sin auk osa muþiʀ þiʀa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, granit, 1,9 m h, 1,3 m br (Ö-V) och intill 0,35 mtj. Uppåt avsmalnande med sned överdel, som är högst i Ö.Ristningen vetter åt N. Uppmålad. Run höjd 6-10 cm. Runslingans Önerdel täcks något av grus. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NNÖ sluttande moränmark mot flack dalbotten med å. Vägkant

1 m SSÖ om landsväg. 6 m V om åker

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60065
Longitud: 18.211312
Lämnings-ID: L2014:1421
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 2:1
Sveriges runinskrifter: U200 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora Benhamra
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granitgnejs
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:1421