Runsten U20, L2017:8428, Färentuna 56:2 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U20, L2017:8428
Foto av Runsten U20, L2017:8428
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"… Eiríkr(?) hans/hennes man … och … Guðríkr, hans/hennes far. Må Gud hjälpa (hans) ande."

Visa originaltolkning och runtext

… …k · bunta sin … auk -… …(u)þrik · faþur sin · gu… …-b… …n- ·

… …k · bunta sin … auk -… …(u)þrik · faþur sin · gu… …-b… …n- ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå granit, 0,71x0,51 m (Ö-V). Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot N.

Enligt Fornvännen 1970 återfanns fragmenten 56:1 och 56:2 vid kyrkans restaurering 1969. De båda fragmenten visar sig ha tillhört samma runsten och har passning sinsemellan i en mindre brottyta.

Enligt Fornvännen 1970 lyder hela inskriften:"... (Eri)k, sin make ... och ... Gudrik, sin fader. Gud hjälpe själen.", ".... och ... Gudrik, sin fader. Gud hjälpe själen.", står på 56:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färentuna socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans N sakristmur, 2,7 m ovanför marknivån

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Färentuna socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391463
Longitud: 17.65557
Lämnings-ID: L2017:8428
Riksantikvarieämbetets ID: Färentuna 56:2
Sveriges runinskrifter: U20 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Färentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8428