Runsten U195, L2014:3459, Össeby-Garn 109:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U195, L2014:3459
Foto av Runsten U195, L2014:3459
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade stenen rest till minne av Ketilmundr och till minne av Ólafr(?), son …

Visa originaltolkning

…- lit · raisa ' stain ' aftʀ ' ketilmunt ' uk ' aftʀ ' olaf ' sun -…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljusgrå granit, 2,3 m h, 1,8 m br (Ö 40cg N-V 40cg S)och 0,21-0,4 m tj. Runhöjd 7,5-9 cm. Ristningen vetter mot NV.Består av runslinga och kors. Kantkedja i NÖ kanten. Stagad påbaksidan med två järnstag, fastbaserade i stenar. 18 m V 40cg Som nr 1 och 10 m V om V hörnet av tid. skolhus är 2) Runsten, rödsandsten, 14 m h, 0,85 m br (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,27 m tj,Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 5-5,5 cm. Stenen är med 5järnstag fastborrad i en berghäll i upp- och nedvänt skick. I denursprungliga basen och --?--. SV kanten är stenen skadad. Bådastår på sekundär-plats, nr 1 har sannolikt stått vid ursprungligalandsvägen på Kvasla ägor ca 50 m NV härom, --?-- nr 2 har ståttvid vägen vid f.d. Åby bro, sannolikt strax ÖSÖ om nr 107 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark med berg i dagen. Tomtmark

13 m VNV om N knuten på FD skolhus. 25 m SÖ om riksväg, 2-3 avÖ-SÖ-S om uppfartsvägar

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607479
Longitud: 18.314439
Lämnings-ID: L2014:3459
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 109:2
Sveriges runinskrifter: U195 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3459