Runsten U194, L2014:3789, Össeby-Garn 33:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U194, L2014:3789
Foto av Runsten U194, L2014:3789
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ál/Áli/Alli lät resa denna sten till minne av sig själv. Han tog Knútrs betalning i England. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning

al|/al|i| |li/|l|it raisa stain þino| |oftiʀ sik sialfan ' hon tuk| |knuts kialt a| |anklanti ' kuþ hialbi hons ant

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h, 0,6 m br och 0,3-0,4 m tj av ljus granit. Runhöjd5-8 cm. Ristningen vetter mot NV. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack S sluttning av moränrygg (N-S). Åkerholme med skogsmark

7 m N om åkerkant och 25 m VNV om åkerhörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521692
Longitud: 18.239559
Lämnings-ID: L2014:3789
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 33:1
Sveriges runinskrifter: U194 (Upplands runinskrifter)
Plats: Väsby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Frögärd
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3789