Runsten U19, L2017:5739, Ekerö 101:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U19, L2017:5739
Foto av Runsten U19, L2017:5739
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Freysteinn reste denna sten till minne av Haðski, hans far."

Visa originaltolkning och runtext

: freystin : reisti : stein : þensa : eftiʀ : haþska : faþur sin :

: freystin : reisti : stein : þensa : eftiʀ : haþska : faþur sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,18 m hög ca 1,1 m bred. (Ö-V) 0,15-0,25 m tjock. Inskrift i den mot S vända sidan. Runhöjden är 10-11 cm. Invid runstenens fot ligger några 0,2-0,5 m stora stenar, som stöd. Runstenen står påen oregelbunden högliknande förhöjning, ca 4x4 m stor och ca 0,4 m hög. Runstenen är omgiven av törnrossnår.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader."

Hittades 1868.
Uppmålad 1982.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergrygg i lermark. Tomtmark

Ca 25 m N 20cg Ö om landsväg (V 20cg N-Ö 20cg S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.288055
Longitud: 17.715113
Lämnings-ID: L2017:5739
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 101:1
Sveriges runinskrifter: U19 (Upplands runinskrifter)
Plats: Älby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5739