Runsten U184, L2014:3504, Össeby-Garn 267:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U184, L2014:3504
Foto av Runsten U184, L2014:3504
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Här ligger Húskarl.

Visa originaltolkning och runtext

iaʀ ' likr ' huskarl

iaʀ ' likr ' huskarl

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U184, granit, 1,63 m h, 0,95 m br (Ö-V), 0,2-0,3 m tj. En vertikal slinga, runhöjd 7 cm. "IAR.LIKR.HUSKARL". Ristningsytan vänd mot N (sekundär uppställning). (Revideringsinventeringen 1978)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-sluttning av moränrygg. Kyrkogård.

Runstenen 11 m SSÖ om kyrkans SV hörn. /1978

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557984
Longitud: 18.241691
Lämnings-ID: L2014:3504
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 267:2
Sveriges runinskrifter: U184 (Upplands runinskrifter)
Plats: Össeby ödekyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3504