Runsten U180, L2014:3438, Össeby-Garn 66:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U180, L2014:3438
Foto av Runsten U180, L2014:3438
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sighvatr och Þorbjörn och Þorgrímr och Erinmundr lät resa stenen till minne av sin bror Sigsteinn. Han dog i Véborg.

Visa originaltolkning och runtext

+ sihatr · uk + þurbiorn + uk · þurkri(m) + uk · erinmontr '× litu × reisn + stein + aftiʀ + broþur + sin + sikstnin + hn to i uib(u)(r)kum

+ sihatr · uk + þurbiorn + uk · þurkri(m) + uk · erinmontr '× litu × reisn + stein + aftiʀ + broþur + sin + sikstnin + hn to i uib(u)(r)kum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten (u 180), granit, 2,85 m h, 1,2 m br (Ö 5cg N-V 5cg S)och 0,1-0,2 m tj. Ristningsytan vänd mot S. Runhöjd 0,09 m i 2djurslingor runt kors. Runor även i korset. Text se boken. 8 m Ö12cg S om 1 är 2) Runsten (u 181), granit, 1,85 m h, 1 m br (Ö40cg S-V 40cg N) och 0,25 m tj. Ristningsytan vänd mot S. Runhöjd0,06 m i djurslinga runt 1 djur krönt av kors. Text se boken.Inmurat i golvet, ingången till sakristian är 3) Runstensfragment(u 182), gråsten?, 0,84 m h och 0,75 m br. Runhöjd 0,1 m. Bild seboken. Fragment är spräckt och en flisa fattas i vapenhusets SÖhörn (löst). 4) Runstensfragment (u 185?), sandsten, 0,25 m h,0,27 m br och 0,07 m tj. Runhöjd 0,05 m. Bild se boken. Ivapenhusets SÖ hörn (löst) 5) Runstensfragment (u ), granit,0,31 m h, 0,28 m br och 0,13 m tj. Runhöjd 0,09 m. Bild se boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Össeby-Garn socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård och kyrka

Nr 2) 11 m SV om SV Grindstolpen i stora uppfarten till kyrkan, 3m N 40cg Ö om grusgång

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Össeby-Garn socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562195
Longitud: 18.253513
Lämnings-ID: L2014:3438
Riksantikvarieämbetets ID: Össeby-Garn 66:1
Sveriges runinskrifter: U180 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Össeby-Garn
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3438