Runsten U179, L2015:638, Riala 113:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U179, L2015:638
Foto av Runsten U179, L2015:638
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jóhan och Hlífsteinn lät resa stenen … deras far. Œpir ristad.

Visa originaltolkning och runtext

ioan ' uk lifstain ' litu ' raisa ' sta… …a- ' h-… (f)aþur ' sin ybir ' rist

ioan ' uk lifstain ' litu ' raisa ' sta… …a- ' h-… (f)aþur ' sin ybir ' rist

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, består av sandsten och är 0,95 m h och 0,9 m br (N-S) och0,75 m tj. Runhöjd ca 5-7 cm på den Ö sidan av runstenen. Stenenär sönderslagen i 5 delar varav 2 saknas. Delarna sammanhålles avjärnband.Efter kyrkans restaurering,1940 kom runstenen dit. Seskiss i boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Riala socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

S stigluckan till Kyrkogården

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Riala socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63072
Longitud: 18.519937
Lämnings-ID: L2015:638
Riksantikvarieämbetets ID: Riala 113:1
Sveriges runinskrifter: U179 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Riala
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:638