Runsten U173, L2014:4885, Värmdö 111:2 i Värmdö, Stockholm
Foto av Runsten U173, L2014:4885
Foto av Runsten U173, L2014:4885
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Skalli och Sibbi och Hlífsteinn lät resa stenen till minne av Andvéttr(?), deras fader; och Gillaug till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

[s]kali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stai[n ' ift]iʀ ' anuit ' faþur ' sin ' in ' kilauk ' at ' bonta ' sin

[s]kali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stai[n ' ift]iʀ ' anuit ' faþur ' sin ' in ' kilauk ' at ' bonta ' sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 275x30-65 m (Ö-V) bestående av ca 50 fornlämningar.Dessa utgöres av en runsten, 15 högar och ca 34 rundastensättningar. Runstenen (U173) av granit, är 1,8 m h, 1,0 m brnedtill (Ö-V) och 0,32 m tj. Avsmalnande uppåt till ca 0,2 m tj itoppen. Runstenen är försedd med djurslingor och överst ett kors.Högarna är 8-15 m diam och 0,8-2,0 m h. De flesta högarna starktskadade eller stympade av grustäckt. Flera har används tillpotatiskällare. De flesta är mycket tydliga och flera har 0,2-0,4m st stenar synliga. Stensättningarna är 4-8 m diam och 0,2-0,5 mh. Övertorvade med 0,2-0,4 m st stenar delvis synligt. IS-sluttningen av gravfältet, intill vägen är flera gamal grustagi vars raskanter rester av flera högar förmodligen är belägna. Imitten av gravfältet är två terasser, ca 8x4 m st (Ö-V).Terrasserna begränsas av kanter 0,2-0,4 m h. Möjligen äldrehusgrunder? Runstenen är belägen i SÖ-delen av gravfältet intilloch N om vägen. Gravfältets S-del är svårt skadad av äldregrustäkter Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Värmdö socken i Värmdö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark intill och S om bergrygg (Ö-V). Skogsmark(blandskog)

N om vägen Kalvandö-Evlinge. Mitt för infarten till Väsby gård

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Värmdö socken eller Värmdö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.343573
Longitud: 18.522458
Lämnings-ID: L2014:4885
Riksantikvarieämbetets ID: Värmdö 111:2
Sveriges runinskrifter: U173 (Upplands runinskrifter)
Plats: Väsby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Värmdö
Socken: Värmdö
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4885