Runsten U171, L2014:9707, Östra Ryd 13:1 i Vaxholm, Stockholm
Foto av Runsten U171, L2014:9707
Foto av Runsten U171, L2014:9707
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunni lät hugga denna sten till minne av Eyndr, hans gode son, och till minne av sig själv. Fasti ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

kuni · lit · akua · stain · þi-a · iftiʀ · aunt · sun · sin · kuþan · auk · if(t)(i)- · s(i)(k) · sialfan · fasti risti runaʀ

kuni · lit · akua · stain · þi-a · iftiʀ · aunt · sun · sin · kuþan · auk · if(t)(i)- · s(i)(k) · sialfan · fasti risti runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runblock, flyttad, granit, 1,9 m h, 2 m br (VSV-ÖNÖ) och 1,3 m tj. runslingan som vätter mot S är 0,12 m br. Runstensnr U 771. Ursprunglig plats se RAÄ-nr Östra Ryd 334.

Enligt tidigare uppgift så är blocket hitflyttat från "Blåbärsmossen" (obs se under Antikvarisk kommentar), av baron von Höpken som ämnade köra blocket till slottet. Blocket som drogs av oxar fastnade emellertid och blocket kvarlämnades.
"där stenen före flyttningen till gärdet stått är ännu en öppning i den för öfrigt täta skogen (strax N om träsket) - några stora skarpkantade stenar där lära vara sprängda från runstenen för att underlätta flyttningen" (O.G. Rehn 1910, ATA)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ryd socken i Vaxholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag S-sluttning av moränhöjd. Åkerholme.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östra Ryd socken eller Vaxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404108
Longitud: 18.225681
Lämnings-ID: L2014:9707
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ryd 13:1
Sveriges runinskrifter: U171 (Upplands runinskrifter)
Plats: Söderby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Faste/Fastulv
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vaxholm
Socken: Östra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9707