Runsten U170, L2013:9813, Östra Ryd 354 i Vaxholm, Stockholm
Foto av Runsten U170, L2013:9813
Foto av Runsten U170, L2013:9813
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunni och Ása lät resa denna sten och valvet till minne av Agni(?), deras son. Han dog i Eikra. Han är begravd på kyrkogården. Fastulfr ristade runorna. Hustrun(?)/Gunni(?) uppvuxen denna stenplatta."

Visa originaltolkning och runtext

[: kuni · auk · as]a · litu · raisa · s[t-- þina · auk · hualf · iftiʀ · akn… …un sin ¶ an] … tauþr · i akru · an [-ʀ · krafin · i · kirikiu·karþi · fastulfʀ · risti · ru]na(r) [· ¶ kuin · raisti · s]tainhal [þisa ·]

[: kuni · auk · as]a · litu · raisa · s[t-- þina · auk · hualf · iftiʀ · akn… …un sin ¶ an] … tauþr · i akru · an [-ʀ · krafin · i · kirikiu·karþi · fastulfʀ · risti · ru]na(r) [· ¶ kuin · raisti · s]tainhal [þisa ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, avslagen, 1,45 m l (NÖ-SV), 0,4-0,6 m h och 0,28-0,3 m tj. Fragmentarisk runslinga mot SÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ryd socken i Vaxholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (gles lövskog).

7 m V om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nederdelen återfunnen 2013.

Vill du se flera runstenar i Östra Ryd socken eller Vaxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.388851
Longitud: 18.291566
Lämnings-ID: L2013:9813
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ryd 354
Sveriges runinskrifter: U170 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bogesund
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Faste/Fastulv
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Nederdelen återfunnen 2013.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vaxholm
Socken: Östra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:9813