Runsten U150, L2014:231, Täby 33:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U150, L2014:231
Foto av Runsten U150, L2014:231
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jarlabanki och Fastvé lät resa stenarna till minne av Sveinn, deras son."

Visa originaltolkning och runtext

[· iarla·b]aki · auk · fastui · litu · raisa · stina · aftiʀ [· suain · sun · sin]

[· iarla·b]aki · auk · fastui · litu · raisa · stina · aftiʀ [· suain · sun · sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 0,8 m h, 0,6 m br (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Runhöjd, 5-7 cm. Ristningen vetter mot NV. Ristningen lyder i översättning: "Jarlabanke och Fastvi läto resa stenarna efter Sven, sin son...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SV-sluttande moränmark mellan bergshöjd och lerdal. Skogsmark, vägkant.

4 m SÖ om väg (NÖ-SV) och 7 m N om N hörnet av åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.482276
Longitud: 18.048105
Lämnings-ID: L2014:231
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 33:1
Sveriges runinskrifter: U150 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:231