Runsten U142, L2014:425, Täby 44:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U142, L2014:425
Foto av Runsten U142, L2014:425
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifastr lät resa stenen och göra bron till minne av Jarlabanki, hans far, Jórunnr´sson. Och Ketily lät (rejsa/göra) till minne av sin husbonde. Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

ikifastr ' lit ' raisa ' stain · uk ' bro ' kera ' eftiʀ ' iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' ketilau lit ' at ' bonta ' sin ybir risti

ikifastr ' lit ' raisa ' stain · uk ' bro ' kera ' eftiʀ ' iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' ketilau lit ' at ' bonta ' sin ybir risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,5 m h, 1,7 m br (NNV-SSÖ) och 0,2-0,4 m dj.Ristningsytan vetter mot VSV. Runhöjd 5-7 cm. Ristningen lyder iöversättning: "Ingefart lät resa stenen och göra bron efterJarlabanke, sin fader och Joruns son, och Kättilö lät (resastenen) efter sin man. Öpir ristade". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerdal mellan moränklädda bergshöjder. Åkermark.

5 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.481722
Longitud: 18.01454
Lämnings-ID: L2014:425
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 44:1
Sveriges runinskrifter: U142 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:425