Runsten U135, L2015:9700, Täby 42:4 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U135, L2015:9700
Foto av Runsten U135, L2015:9700
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifastr och Eysteinn och Sveinn lät resa dessa stenar till minne av Eysteinn, deras fader, och gjorde denna bro och denna hög."

Visa originaltolkning och runtext

× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu · raisa + staina þasa · at · austain faþur × sin × auk × bru × þasa karþu × auk × hauk þana ×

× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu · raisa + staina þasa · at · austain faþur × sin × auk × bru × þasa karþu × auk × hauk þana ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, röd granit, 1,15 m h, 1,25 m br (60-260cg) och 0,35 mdj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen veter mot NV. 1 m SV om nr 1 är:2) Runsten, fragment av, grå granit 0,3 m h, 0,65 m br (NÖ-SV)och 0,4 m dj. 1 m SV om nr 2 är: 3) Runsten, fragment av grågranit, 0,3 m h, 0,65 m br (NÖ-SV) och 0,4 m dj. Ca 50 m VSV omnr 3, ca 2 m NV om väg (NÖ-SV) och 15 m NÖ om bäckfåra är: 4)Runsten, grå granit 2,05 m h, 1,25 m br (NÖ-SV) och 0,4 m dj.Runhöjd 8,5-10 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Ca 35 m SV om nr 4,ca 7 m SV om bäckfåra och 2 m NV om väg (NÖ-SV) är: 5) Runsten,grå granit, 1,35 m h, 0,8 m br (30-230cg) och 0,3 m dj. Runhöjd8-9 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Ca 11 m SV om nr 5 är: 6)Runsten, gråsvart, 1,65 m h, 0,8 m br (40-240cg) och 0,3 m dj.Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot S.

Runstenen flyttades till nuvarande plats år 1990 efter trafikskada.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bäck-vägskärning i botten på lerdal. Vägkant.

Nr 1 är 3 m SÖ om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Dubbelmonument tillsammans med U 136.

Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.481825
Longitud: 18.043235
Lämnings-ID: L2015:9700
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 42:4
Sveriges runinskrifter: U135 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 136.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Dubbelmonument tillsammans med U 136.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9700