Runsten U133, L2015:9878, Täby 15:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten U133, L2015:9878
Foto av Runsten U133, L2015:9878
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðlaug lät resa stenarna till minne av Holmi, hennes son, och till minne av henne själv. Han dog i Lombardiet."

Visa originaltolkning och runtext

+ kuþluk · lit … … … …a × sun · sin · auk · at · sik · sialfa · han · to · a lank·barþa·l--ti ·

+ kuþluk · lit … … … …a × sun · sin · auk · at · sik · sialfa · han · to · a lank·barþa·l--ti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,6 m h och 1,3 m br. Runhöjd 10 cm. Fragmenten Raä nr 15:1 och 15:2 härrör från samma sten vilken ursprungligen sannolikt varit rest vid Fittja gård. Texten lyder i översättning: " Gudlög lät (resa stenarna efter Holme) sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland." Upplands runinskrifter 133. Jämför med Raä nr 9:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I västra och södra väggen av vapenhuset.
I vapenhusets S vägg. 0,9 m V om portalen, i markytan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Trasig i 2 delar.

Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.490768
Longitud: 18.056453
Lämnings-ID: L2015:9878
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 15:1
Sveriges runinskrifter: U133 (Upplands runinskrifter)
Plats: Täby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Trasig i 2 delar.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9878