Runsten U124, L2015:5873, Solna 4:1 i Solna, Stockholm
Foto av Runsten U124, L2015:5873
Foto av Runsten U124, L2015:5873
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ǫnundr och Þorgísl, de lät resa stenen till minne av Ásgautr."

Visa originaltolkning och runtext

+ anutr + auk × þorkiʀsl × þaiʀ × lʀtu × rasa × stain × ifʀ + askaut +

+ anutr + auk × þorkiʀsl × þaiʀ × lʀtu × rasa × stain × ifʀ + askaut +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå granit, 1,78 m h 1,30 m bred vid basen, avsmalnadeupptill och 0,3 m tjock. Stenen har stått vid stenbrottet menflyttandes hit 1922 (enl. excerpt). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park (Karlbergsparken)

4 m V 8cg S om sandgång i park ca 3 m. N 22cg V om sandplan

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.341918
Longitud: 18.021664
Lämnings-ID: L2015:5873
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 4:1
Sveriges runinskrifter: U124 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5873