Runsten U121, L2015:6779, Solna 23:1 i Solna, Stockholm
Foto av Runsten U121, L2015:6779
Foto av Runsten U121, L2015:6779
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jóbjǫrn/Eybjǫrn och Sveinn/Steinn/Seinn, de reste stenen till minne av Þorfrøðr, Ingiþóras husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

eubern + ok × saen + þaiʀ × raistu × stain × eftiʀ × þorfriþ × boata × ikiþoru ·

eubern + ok × saen + þaiʀ × raistu × stain × eftiʀ × þorfriþ × boata × ikiþoru ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av granit 1,85 m hög 2 m bred vid basen avsmalnandeupptill och ca 0,4 m tjock avsmalnande upptill. Runstenen ärflyttad till sin nuvarande plats från ett nu bortodlat gravfält Som St. Frösunda) (enl exerpt och uppgift från platsen) Runsligansbredd 11-12 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-slänt i park

Ca 7 m N 18cg Ö om uppkörsväg i park (ca 50 m Ö 8cg S om NÖflygelbyggnadens SÖ hörn)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366283
Longitud: 18.019392
Lämnings-ID: L2015:6779
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 23:1
Sveriges runinskrifter: U121 (Upplands runinskrifter)
Plats: Frösunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Ärnfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6779