Runsten U1181, L1944:463, Nora 55:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1181, L1944:463
Foto av Runsten U1181, L1944:463
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... lät hugga (stenen) ... (till minne av) sig själv, resande till England, farfar till ."

Visa originaltolkning och runtext

…-(i) × lit × (a)kua … …[k × sa](l)fan × ek-…ns·fari ' a(f)i × kunu-s ·

…-(i) × lit × (a)kua … …[k × sa](l)fan × ek-…ns·fari ' a(f)i × kunu-s ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragmentarisk, nedre del, rödgrå granit, 0,65 m hög, 0,7 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 6-7 cm. Enligt upplands runinskrifter lyder inskrift på V sidan:"..lät hugga (stenen) efter sig själv, Englandsfararen, ...morfar (eller farfar)." N därom liten tall, 0,15 m tjock. RAÄ-skylt av metall ngt böjd.

Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4,5 m Ö om landsväg och 4 m NNÖ om utfart samt 1 m V om brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nora socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.080621
Longitud: 16.880404
Lämnings-ID: L1944:463
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 55:1
Sveriges runinskrifter: U1181 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:463