Runsten U1177, L1945:9755, Harbo 4:2 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1177, L1945:9755
Foto av Runsten U1177, L1945:9755
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Ásgeirr och Meginbjǫrn och Litli lät resa stenen till minne av Tobbi/Tubbi, Ásgerðrs far. §B Œpir huggen."

Visa originaltolkning och runtext

§A askiʀ ⁓ uk ⁓ meginbiarn ⁓ uk ' litli ⁓ litu ⁓ risa ⁓ stin ⁓ at ' tuba · faþur ⁓ askiarþ ⁓ §B ybiʀ ' risti

§A askiʀ ⁓ uk ⁓ meginbiarn ⁓ uk ' litli ⁓ litu ⁓ risa ⁓ stin ⁓ at ' tuba · faþur ⁓ askiarþ ⁓ §B ybiʀ ' risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för rusnsten, U 1177, av röd granit, är sekundärt uppställd inom gravfältet RAÄ-nr Harbro 4:1, ca 100 m längre åt SV - se eget L-/RAÄ-nr.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harbo socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Fullåker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Runorna är kraftigare huggna än ornamentiken.

Vill du se flera runstenar i Harbo socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.118505
Longitud: 17.222658
Lämnings-ID: L1945:9755
Riksantikvarieämbetets ID: Harbo 4:2
Sveriges runinskrifter: U1177 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hässelby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Runorna är kraftigare huggna än ornamentiken.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Harbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1945:9755