Runsten U1175, L1944:930, Vittinge 17:2 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1175, L1944:930
Foto av Runsten U1175, L1944:930
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,35 m hög, 0,85 m bred (NNV-SSÖ) och 0,3 m tjock. Den ristade sidan vetter åt VSV. Tecken, dock ej runor, finns i slingan. Bildristningen anses vara kopia av U1163 (Drävle i Altuna).

Uppmålad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV kanten av sandhöjd. Åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.929045
Longitud: 16.977854
Lämnings-ID: L1944:930
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 17:2
Sveriges runinskrifter: U1175 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:930