Runsten U1174, L1944:754, Vittinge 17:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1174, L1944:754
Foto av Runsten U1174, L1944:754
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Munulfr lät resa denna sten till minne av Bjarngeirr, hans son och ... hans far ..."

Visa originaltolkning och runtext

(m)unul-- · lit · risa · stin · þina · at · biarnkir ·: sun · sin · a(k) …(b)rn faþur sin · -u--- -----sin · --

(m)unul-- · lit · risa · stin · þina · at · biarnkir ·: sun · sin · a(k) …(b)rn faþur sin · -u--- -----sin · --

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,75 m hög, 1,6 m bred vid basen (NNV-SSÖ) och 0,35 m tjock. Den ristade sidan vetter åt VSV. Stenen lutar något åt ÖNÖ. Enligt Upplands runinskrifter är linjerna grunda och otympligt ristade, men helhetsintrycket är ståtligt. Enligt Upplands runinskrifter är flera runor nere och i stenens högra kant otydliga och osäkra, men inskriften lyder :"... lät resa denna sten efter Björnger, sin son, och ..., sin fader ...".

Uppmålad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV kanten av sandhöjd. Åkerkant.

Nr 1 5 m NÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.929139
Longitud: 16.977813
Lämnings-ID: L1944:754
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 17:1
Sveriges runinskrifter: U1174 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora Ramsjö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ovan ristare.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:754