Runsten U1173, L1944:1089, Vittinge 37:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1173, L1944:1089
Foto av Runsten U1173, L1944:1089
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ari reste stenen till minne av hans far Hjalmr. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

' ari + rasti + stain + aftir + (h)ialm + faþur sin + kuþ + hialbi + ant hans

' ari + rasti + stain + aftir + (h)ialm + faþur sin + kuþ + hialbi + ant hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om, flyttad 1787 till Princes Gardens i Edinburgh. U 1173. Enligt hörsägen har runstenen stått på denna plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittinge socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittinge socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.932291
Longitud: 16.975722
Lämnings-ID: L1944:1089
Riksantikvarieämbetets ID: Vittinge 37:1
Sveriges runinskrifter: U1173 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Vittinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1089