Runsten U1171, L1944:1604, Västerlövsta 319:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten U1171, L1944:1604
Foto av Runsten U1171, L1944:1604
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten med bildristning men utan runor, gråaktig granit, 2,2 m hög, 1,9 m bred (N-S) vid basen och 0,5 m tjock. Den ristade sidan vetter åt Ö. Lutar något mot V och står lutad mot ett block, vars form påminner om runstenens. Enligt Upplands runinskrifter är ristningen utförd av en mycket skicklig ristare som av någon anledning inte fullföljt med att rista runor i det färdiga runbandet.

Uppmålad 1961.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sänka mellan två moränhöjder. Skogsmark.

9 m VNV om ägogräns/stig.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.91954
Longitud: 16.941625
Lämnings-ID: L1944:1604
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 319:1
Sveriges runinskrifter: U1171 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1604