Runsten U1168, L1941:5386, Österunda 21:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1168, L1941:5386
Foto av Runsten U1168, L1941:5386
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"<...uitr> och Gíslaug, de lät resa (?) (stenen) till minne av Jǫrundr, (deras) son ... hugga till minne av ..."

Visa originaltolkning och runtext

…u(i)tr × auk × kisl(a)uig × þaun × lti sa × ierunt × s(u)- …-…-…- × risti × at …

…u(i)tr × auk × kisl(a)uig × þaun × lti sa × ierunt × s(u)- …-…-…- × risti × at …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,9 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,4 m tj. Formen oval. På Nsidan ristningen U 1168. 8 m VNV om runstenen ligger en huggen häll, ca 1,5x0,2 m.Ändring Dnr 276/69. Stenen restes och rätades 28/4-69. B Sn. Ändring Dnr 7898/64 Rengjord, ? i och uppmålad26/1-65. K-G S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österunda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Höjd, lekplan.
100m västnordväst om kyrkan.
17 m S om vägkant och 2 m N om NÖ hörnet av klockstapel samt 5 m(Ö 40cg S) om mätpunkt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Källström 2007a:405 föreslår att slutet kan tolkas \"Svarthövde(?) reste efter ...\" eller \"Svarthövde(?) ristade efter ...\".

Vill du se flera runstenar i Österunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.814281
Longitud: 17.109666
Lämnings-ID: L1941:5386
Riksantikvarieämbetets ID: Österunda 21:1
Sveriges runinskrifter: U1168 (Upplands runinskrifter)
Plats: Österunda kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Källström 2007a:405 föreslår att slutet kan tolkas \"Svarthövde(?) reste efter ...\" eller \"Svarthövde(?) ristade efter ...\".
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Österunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5386