Runsten U1167, L1941:1080, Torstuna 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1167, L1941:1080
Foto av Runsten U1167, L1941:1080
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade rest … runor … vem kan tolka dem.

Visa originaltolkning och runtext

-urtr · let ' rta × …-…-…--(u)---… …(k)-l(f)-… …r-----…- ' -tnʀ (f)(a)-u ' runm ' hufen ' þm ' raþa ' kan '

-urtr · let ' rta × …-…-…--(u)---… …(k)-l(f)-… …r-----…- ' -tnʀ (f)(a)-u ' runm ' hufen ' þm ' raþa ' kan '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten granit 1,75 m h, 1,1 m br (NV-SÖ) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På NÖ sidan ristningen. Runslingansbredd 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torstuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränhöjd, gårdsplan i SV kanten av vid odlad dalgång. Gårdstomt.

15 m Ö 40cg S om Ö hörnet av ladugård och 6 m SV om landsväg samt S om utfart.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Troligen nonsensinskrift.

Vill du se flera runstenar i Torstuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810986
Longitud: 17.075323
Lämnings-ID: L1941:1080
Riksantikvarieämbetets ID: Torstuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U1167 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Troligen nonsensinskrift.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Torstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1080