Runsten U1157, L1942:1121, Simtuna 30:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1157, L1942:1121
Foto av Runsten U1157, L1942:1121
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Denna sten reste Þorsteinn till Halfdans minne. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

þurstain + raisti + stain + þina + aftir + halftan × kuþ halbi + ant × hans

þurstain + raisti + stain + þina + aftir + halftan × kuþ halbi + ant × hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,35 m h, 1,1 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,17-0,35 m tj. Runhöjd 5-8 cm. Inskrift vätter åt Ö släta sidan:"WURSTAIN: RAISTI: STAIN: THINA: AFTIR: HALFTAN: GUD: HAIBJ: ANT: HJNS. XTORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER HALFTAN: GUDHJÄLPE HANS ANDE." Se text i boken! (Den har förut stått 3 m V ut och omedelbart Ö om landsvägen, där den dock blev påkörd och skadad av fordon. Uppgiften lämnad av lantbrukare Stig Andersson, Isby). Vid rev inv 1980-06-17 var stenen trasig och överdelen låg på marken, med ristningsytan uppåt. Ägaren på Isby säger att stenen gått sönder i en gammal lagning. Densamme har kontaktat Uppsala som efter midsommarhelgen 1980 skulle komma och lagastenen. V om landsväg samt 22 m N om uthus. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt område. Gårdstomt.

23 m S om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743693
Longitud: 16.852521
Lämnings-ID: L1942:1121
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 30:1
Sveriges runinskrifter: U1157 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1121