Runsten U1154, L1942:7031, Simtuna 122:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U1154, L1942:7031
Foto av Runsten U1154, L1942:7031
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Freygerðr reste denna sten till minne av Ígull, hennes husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

frukaþr × raisti × stin + þina + (a)ftir + ihul + buata sin

frukaþr × raisti × stin + þina + (a)ftir + ihul + buata sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Nr U 1154).gråsten, 1,2 m h, 1,15 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,5 m tj. Inskrift på den mot vägen och ÖNÖ vettande tämligen planasidan. Runhöjd 4-7 cm. Ifylld med rött.

Stod tidigare enl äldre ortsbo 1937 på åker och vid vägen ca 100 m S om nuv plats. Se nr 381.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

2 m SSÖ om NÖ knuten av magasinsbyggnad och 1 m Ö om husvägg. 3,3 m V om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.77646
Longitud: 16.976448
Lämnings-ID: L1942:7031
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 122:1
Sveriges runinskrifter: U1154 (Upplands runinskrifter)
Plats: Forsby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7031